Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής booking

Επεξηγήσεις Συμβόλων

  • όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση αναγράφει “open”
  • όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση αναγράφει “Wlist”
  • όταν έχει ακυρωθεί μάθημα αναγράφει “closed”
  • όταν δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία στην συνδρομή σου αναγράφει “charge” και δεν σου επιτρέπει να κλείσεις μάθημα

Κανόνες Booking

Gym:

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κλείσεις ραντεβού έως και 3 μέρες συνεχόμενες.

Pool:

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κλείσεις ραντεβού έως και 3 μέρες συνεχόμενες.
Μπορείς να κάνεις έως 3 προπονήσεις την εβδομάδα. 

Terra Hall:

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κλείσεις ραντεβού έως και 3 μέρες συνεχόμενες.

Cycling:

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο για την τρέχουσα μέρα.
Μπορείς να κάνεις έως 3 προπονήσεις την εβδομάδα.

Functional:

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κάνεις έως 2 προπονήσεις την εβδομάδα.
Δεν μπορείς να ακυρώσεις 2 ώρες πριν το μάθημα.

Pilates Reformer (EQ):

Μπορείς να κλείσεις ραντεβού μόνο μια ώρα τη μέρα.
Μπορείς να κάνεις έως 2 προπονήσεις την εβδομάδα.
Μπορείς να κλείσεις ραντεβού έως και 30 μέρες από την τρέχουσα ημερομηνία.
Δεν μπορείς να ακυρώσεις 3 ώρες πριν το μάθημα.